Tinglysning

Tinglysning er den offentlige registrering, efterprøvelse og offentliggørelse af rettigheder over fast ejendom og indgår i mange opgaver i LIFA og hos vores kunder.

For LIFA er det derfor helt naturligt at være førende i markedet i forhold til udvikling af applikationer og services til den elektroniske tinglysning. LIFA er godkendt system-til-system leverandør af Tinglysningsretten og tilbyder som de eneste udenfor finanssektoren løsninger, hvor der kobles direkte op på tinglysningssystemet, uden om www.tinglysning.dk

Det er nemt at komme i gang med at få oplysninger fra tingbogen - under siden 'Værd at vide' kan du læse nærmere om alt det praktiske om digital signatur, storkundeordning mv.

Vi tilbyder…

LIFAs løsninger gør det muligt, på en nem og hurtig måde, at

  • få adgang til tingbogsattester, skannede akter, digitale dokumenter og bilag
  • mulighed for sammenstilling af data for mange ejendomme,
  • foretage anmeldelser af servitutter i den elektroniske tingbog, og
  • foretage stedfæstelse i form af GML-fil. Nye deklarationer og servituterklæringer kræver stedfæstelse af servitutter.

TLServitut

De professionelles værktøj til gennemførelse af anmeldelser af servitutter i tingbogen. Systemet er baseret på den såkaldte system-til-system løsning, hvor du undgår at gennemløbe en masse indberetningssider med opdateringer af kendte informationer om dit firma og din sag. TLServitut klarer alt fra udarbejdelse af GML-filer til fuldmagter ved udarbejdelse af nye servitutter.

TLexplorer

Udtræksmodul baseret på system-til-system løsning. TLexplorer gør det muligt, på en nem og hurtig måde, at få oplysninger om adkomster, hæftelser og servitutter på enhver ejendom. Med TLexplorer er det også muligt, at hente de gamle scannede akter samt nye digital dokumenter og bilag. TLexplorer kan integreres med MicroStation.

TLexplorer Servituterklæring

Tillægsprogram til TLexplorer som indeholder mulighed for at opsætte og redigere servituterklæringer i Excel.

TLexplorer Servitutundersøgelse

Tillægsprogram til TLexplorer som indeholder mulighed for at udtrække servitutoplysninger per ejendom eller per servitut.

Spatial Suite integration til TLexplorer

Integrationen giver mulighed for at starte LIFA TLexplorer fra Swecos SpatialMap. Integrationen er enkel og fungerer som en én-vejs integration.

WebGIS integration til TLexplorer

TLexplorer kan integreres med flere webGIS-platforme, bl.a. LIFA’s kortviser og MapGuide.

TLgml

Nye servitutter og servituterklæringer kræver stedfæstelse. Denne stedfæstelse er repræsenteret ved en GML-fil. Ved hjælp af TLgml kan man nemt oversætte en eller flere geometrier til en GML-fil. TLgml kan integreres med MicroStation, ArcGIS, GeoMedia, MapInfo og QGIS. For gældende versioner se manual.
Kontakt
Landinspektør, Partner
Steen Vestergaard
63 13 68 16
Landinspektør
Carsten Christiansen
63 13 68 20