LIFA A/S Landinspektører

Landmåling med Prisme og Totalstation

Gennem visionære handlinger og gennem pleje af varige kunderelationer er LIFA altid klar til at rådgive professionelt om og udføre opgaver indenfor en meget bred vifte af ejendomsrelaterede aktiviteter overalt i Danmark.

Vi står klar ved planlægning og udvikling af vort samfunds fysiske rammer, og forestår enhver form for opmåling og registrering af ejendomme, ledningsanlæg, infrastruktur og industri mv. Vore mange kompetente medarbejdere skaffer det fornødne grundlag for planlægning, udførelse og drift af bygge- og anlægsprojekter.

Vi tilbyder et bredt udvalg af geografisk relaterede IT-løsninger og dataydelser, som altid vil være centrale i et moderne samfund. Kort og ejendomsinformationer for hele Danmark distribueres og sammenstilles til gavn for myndigheders og firmaers drift og opgaveløsninger.

Nyheder

 • Hævd, og hvad så?

  En af de finurlige regler som gør det særdeles interessant at være landinspektør, er reglerne om hævd, som har rod i Danske lov fra år 1683. Hvis man uimodsagt har benyttet et areal som sit eget i mere end 20 år kan man vinde hævd. Med andre ord overtager man ejendomsretten til arealet.

  Læs mere
 • Mød LIFA på Vejforum 2015

  Succes er ikke bare, at projektet bliver færdigt og taget i drift til glæde for trafikanterne. Vi taler om succes i alles øjne: Trafikanternes, Naboernes, Grundejernes, Erhvervsdrivendes, Politikernes, Ledningsejernes – kort sagt -  i alle interessenternes øjne.

  Læs mere
 • Landinspektør som diplomat løste cykelsti-krise efter 38 år

  "Alting gik op i en højere enhed, da landinspektøren trådte til". Vældigt pænt skrevet af Licitationen, men den 38 årige konflikt er løst af Fredericia kommunes politikere sammen med grundejerforeningen, den kan landinspektøren på ingen måde tage æren for.

  Læs mere
 • Vis alle nyheder